Logotyp Winners

Všetky kreatívne koncepty z našej kuchyne potvrdzujú zásadu, že skvelé veci často vznikajú aj z iných dôvodov ako je finančná motivácia. Logotyp, ktorý sme pracovne nazvali “Winners”, vznikol vo voľnom čase, “iba tak”.

Technicky ide o jednofarebný badge style s vavrínovým motívom, obsahuje známe heslo “Sláva víťazom, česť porazeným” a kombináciu posterovej a gotickej typografie. Radosť pozerať :)

  • Máj 2014
  • Logotyp, identita
  • Kreatívny koncept
  • #

Vytvorme spolu niečo skveléKontaktujte nás