Web Gastropedia

Tento portál/sociálna sieť je zameraný na oblasť gastro a k nej pridružených služieb. Nosnou myšlienkou projektu je, aby si užívatelia navzájom poskytovali autentické informácie o kvalite ponúkaných služieb (napr. jedla, obsluhy a pod.) v tej-ktorej prevádzke.

Máme na svedomí návrh a ladenie funkcionality portálu, užívateľské rozhranie, web dizajn a programovanie CMS, na ktorom portál beží.

Vytvorme spolu niečo skveléKontaktujte nás